กราบนมัสการพระ ที่อาคารวิมานดิน ปิตบุณยชา

กาลาคาแนล สวัสดีค่ะ เรียนเชิญลูกค้าทุกท่าน ที่ check-in ที่กาลาคาแนล

กราบนมัสการพระ ที่อาคารวิมานดิน ปิตบุณยชา ในสวนด้านใน เพื่อความเป็นศิริมงคลนะค่ะ

  • พระพุทธชินราช
  • พระบรมสารีริกธาตุ จาก6 ประเทศ
  • พระแก้วมรกต
  • พระองค์ขาว ปางสมาธิ จากศรีลังกา
  • หลวงพ่อโสธร
  • พระองค์ดำพุทธชยันตี นาลาทา
  • พระสีวลี
  • พระสังฆจาย